KVKK Metni

LUMEX STUDIO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023

Lumex Studio olarak müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin gizliliğini önemsiyor ve kişisel verilerinizi koruma taahhüdünde bulunuyoruz. Bu metin, Lumex Studio tarafından kişisel verilerin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla kullanıldığı ve veri sahiplerinin bu konudaki haklarına dair bilgiler içermektedir.

1. Veri Sorumlusu

Lumex Studio, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan veri sorumlusudur.

Adı: Lumex Studio

Adres: Antalya/Kumluca

E-Posta: info@lumexsoft.com

Telefon: +90 544 171 77 17

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Müşteri ilişkileri yönetimi,
 • Taleplerinizi karşılamak,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Kampanya ve duyuruları iletmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

3. Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri

Lumex Studio, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini toplayabilir:

 • Temel iletişim bilgileri (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası),
 • İletişim tercihleri,
 • Ziyaret edilen sayfalar ve kullanılan hizmetlere dair bilgiler,
 • IP adresi, tarayıcı türü, coğrafi konum bilgisi.

Bu veriler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, hizmetlerimizi kullanırken veya iletişimde bulunduğunuzda toplanabilir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. İlgili yasal düzenlemeler gereği veya iş süreçleri gerekliliği halinde, verileriniz ilgili yasal süreçlere uygun olarak silinecektir.

5. Kişisel Veri Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verileriniz, Lumex Studio dışında üçüncü taraflarla paylaşılmayacak veya aktarılmayacaktır, ancak yasal yükümlülükler doğrultusunda ilgili mercilere bildirim yapılabilir.

6. Kişisel Veri Güvenliği

Lumex Studio, kişisel verilerinizi korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almakta ve sürekli olarak güvenlik politikalarını güncellemektedir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine dair yapılan işlemlerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesine itiraz etme.

Bu haklarınızı kullanmak için [info@lumexsoft.com] adresine başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu aydınlatma metni, Lumex Studio’nun kişisel veri işleme politikasını yansıtmaktadır ve belirtilen tarih itibarıyla geçerlidir.

Bildirimleri Etkinleştir Evet Hayır